Giấy phép kinh doanh

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XP FASHION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XP FASHION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CP XP FASHION

2. Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Trụ sở chính tại: 164 Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐIỆN THOẠI: 0913543208

EMAIL: bachhopphat1956@yahoo.com

FAX :

Website :

Giấy phép kinh doanh
Giấy phép kinh doanh